Σχολίασε για: ΑΝΕΞΕΛΛ   Μεταναστευτικό   

Νέα Μεταναστευτική πολιτική με στόχους (α) την δραστική αλλαγή του Κώδικα Ιθαγένειας (Ν. Ραγκούση), με σκοπό την αυστηροποίηση των διατάξεών του, (β) καταγραφή υπάρχοντος πληθυσμού μεταναστών, (γ) διαχείριση υπάρχοντος πληθυσμού μεταναστών, (δ) ενίσχυση της αστυνόμευσης και φύλαξης των συνόρων, και (ε) δημιουργία υποδομών και υλοποίηση ενεργειών αντιστροφής του ρεύματος παράνομης μετανάστευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, με χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους αλλά και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων υλοποιούνται οι ακόλουθες δράσεις.

1. Αλλαγή του Κώδικα Ιθαγένειας.

2. Αναζήτηση συμμαχιών στο εξωτερικό αλλά και αυτοτελής εθνική προσπάθεια ριζικής μεταβολής των όρων της Συνθήκης Δουβλίνο ΙΙ ακόμη και με λήψη μονομερών μέτρων αποσυμφόρησης της χώρας από τον πληθυσμό των παρανόμων μεταναστών που έχει συγκεντρωθεί. Οποιαδήποτε εξαίρεση με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου λαμβάνεται υπ’όψιν και αξιοποιείται.

Αλλαγή των κανόνων εμπλοκής συνοριοφυλάκων με τους δουλεμπόρους και τους διακινητές.

Δημιουργία υποδομών ελέγχου περασμάτων (χερσαίων και θαλασσίων) και συνεργασία μικτών κλιμακίων Ενόπλων Δυνάμεων και Αστυνομίας – Λιμενικού.

Υποχρεωτική Καταγραφή στα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα ανά την Επικράτεια και εντός εξαμήνου όλων των αλλοδαπών που ζουν και εργάζονται στη χώρα, επί ποινή κήρυξής τους ως παρανόμων και προς απέλαση, εφόσον δεν παρουσιαστούν.

Επεξεργασία των στοιχείων καταγραφής με τα Ποινικά Μητρώα, τα στοιχεία Ιντερπόλ και άλλων εθνικών ή διεθνών οργανισμών, και καταγραφή του καθεστώτος έκαστου μετανάστη.

Προτεραιότητα στους μετανάστες από Ευρωπαϊκή Ένωση, Βόρεια Αμερική και Ωκεανία. Εν συνεχεία προτεραιότητα σε μετανάστες από λοιπή Ευρώπη, Λατινική Αμερική και κατόπιν όλοι οι λοιποί.

Έλεγχος αν και για πόσο χρόνο έκαστος μετανάστης είναι οικονομικά ενεργός, αν εργάζεται νόμιμα, αν έχει οικογένεια ή παιδιά, αν καταβάλει εισφορές ο εργοδότης του και ο ίδιος, αν έχει τραπεζικό λογαριασμό και εν γένει έλεγχος της οικονομικής και κοινωνικής συνεισφοράς του στο παραγόμενο προϊόν της χώρας, καθώς και του επιπέδου κατανόησης της γλώσσας και γνώσης της ιστορίας και του πολιτισμού της χώρας.

Καθορισμός μέγιστου ποσοστού μεταναστών επί του συνολικού πληθυσμού το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει το 2,5% του συνολικού πληθυσμού της χώρας και με την προϋπόθεση ότι αυτό είναι οικονομικά και κοινωνικά βιώσιμο.

Ενεργοποίηση Προγράμματος ολικής απέλασης λαθρομεταναστών που σε βάθος τετραετίας θα υλοποιηθεί με απελάσεις και επαναπροωθήσεις. Όλα τα έξοδα απέλασης και επαναπατρισμού των λαθρομεταναστών που θα αποφασίζεται να επαναπροωθηθούν, θα χρεώνονται άμεσα στις χώρες προέλευσης, με χρέωση στην κεντρική τους τράπεζα, ενώ συγχρόνως θα ενημερώνεται επίσημα η αντίστοιχη πρεσβεία ή το προξενείο τους στην Ελλάδα. Σε περίπτωση άρνησης πληρωμής η καθυστέρησης άνω των 15 τραπεζικών ημερών, θα βγαίνει δικαστική απόφαση άμεσα εκτελεστή και η χρέωση θα βαρύνει την Πρεσβεία ή το Προξενείο στην Ελλάδα, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο θα χρεώσει το ποσόν στους λογαριασμούς ΔΕΚΟ, και θα έχει το δικαίωμα συντηρητικής κατάσχεσης περιουσιακών τους στοιχείων αξίας προσαυξημένης 20% του εξόδου. Τα ίδια μέτρα θα ισχύουν και κατά των χωρών transit του μεταναστευτικού ρεύματος, πχ Τουρκία.

Πηγή: http://goo.gl/rrHWY

Σχολίασε χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα..

Τα σχόλια είναι κλειστά επί του παρόντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια.

Στατιστικά »